Työnohjaus, koulutus & konsultointi

Ilkka Uusitalo

Mitä työnohjauksella tarkoitetaan?

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. (Suomen Työnohjaajat ry.)

Mitä hyötyä työnohjauksesta on sinulle tai työyhteisöllesi?

  • Työnohjauksen avulla voidaan selkiyttää ammattiroolia ja tukea ammatissa ja työssä kehittymistä.
  • Työnohjaus tukee työelämän muutoksista ja haasteista selviytymistä (Alila 2014)
  • Työnohjaus tukee oman työn arviointia ja kehittämistä, mikä parantaa osaltaan asiakas/potilastyön laatua.
  • Työnohjaus toimii voimaannuttavana elementtinä ja on ennaltaehkäisevä tekijä työntekijän työuupumuksen estämisessä (Kärkkäinen 2013; Köhler 2017).
  • Työnohjaus on tehokas keino oppia työstä ja itsestä (Uusitalo 2019).

Millaista on ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen työnohjaus?

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita niin työelämässä kuin elämässä ylipäätänsä. Ratkaisukeskeisyydelle on ominaista toiveikkuus ja muutos kohti parempaa. Olennaista on miettiä, miten asioiden halutaan olevan tulevaisuudessa. Silloin me jo mielessämme suuntaudumme myös ratkaisujen pohdintaan ja erilaisten vaihtoehtoisten näkökulmien tarkasteluun.

Ratkaisukeskeisyyden kolme pääperiaatetta ovat:

  • Älä korjaa tai muuta sitä, mikä mielestäsi toimii hyvin.
  • Kun tiedät, mikä toimii työssä tai esim. asiakastilanteissa, tee juuri sitä lisää.
  • Jos jokin ei tilanteessa toimi, tee jotain muuta ja kokeile rohkeasti uusia lähestymis- tai työtapoja. (Mukaillen De Jong, P. & Kim Berg 1997.)

Työnohjaus muodostuu kolmesta vaiheesta: 1.virittäytyminen ohjaukseen 2. työskentelyvaihe, 3. yhteenveto ohjauskerrasta ja suuntautuminen seuraavaan työnohjauskertaan. Työnohjauksessa voidsaan käyttää erilaisia tilanteeseen ja työnohjauksen tavoitteisiin soveltuvia luovia menetelmiä esim. pieniä yksilö tai paritehtäviä, kuvia ja kysymyskortteja.

Työnohjausta (yksilö-, ryhmä-, tai työyhteisötyönohjausta) toteutan asiakkaan työpaikalla tai muualla sovitussa paikassa. Usein jo 3-6 työnohjauskertaa tuottaa hyötyä ja voimauttaa!

 

Annan yksilötyönohjausta myös etätyönohjauksena Teams-sovelluksella.

Yksilötyönohjauksen aloituspaketti 240 €  sis. kolme tunnin työnohjauskertaa materiaaleineen. Tarjoushinta voimassa 31.12.2022 saakka. Toteutus lähi-tai etäohjauksena. Lähiohjaukseen lisätään matkakulut (kilometrikorvaus).

Tilaus ja ajanvaraus yhteydenottolomakkeella tai soittamalla puh. 050 5985 955.

 

 © Ilkka Uusitalo  |  Tietosuojaseloste  |  Palvelun toteutus: JPmedia

 

Evästeet