Työnohjaus, koulutus & konsultointi

Ilkka Uusitalo

Hyväntuulista ja vaikuttavaa työnohjausta, koulutusta ja konsultointia!

Ihmiselle niin työssä kuin elämässä on tärkeää säilyttää riittävä hallinnan tunne (koherenssi). On tärkeää kokea, että ymmärtää asioita ja ilmiöitä. Kokea, että omalla toiminnalla kykenee vaikuttamaan asioihin myönteisesti ja tavoitteellisesti ja että ihminen kokee työssä ja muussa toiminnassa sopivasti mielekkyyden tunteita.
(Antonovsky A. (1987a). Health promoting factors at work: the sense of coherence. )

Oppiminen on ajattelua, ymmärtämistä ja tiedon tuottamista. Siksi se on valtavan tärkeää niin yksilöille kuin yhteisöille. Oivaltaminen ja oppiminen on lisäksi voimauttavaa!

Miten voisin auttaa sinua tai työyhteisöäsi säilyttämään riittävän hyvän työvireen, työnilon ja kyvyn oppia työssä?

 © Ilkka Uusitalo  |  Tietosuojaseloste  |  Palvelun toteutus: JPmedia

 

Evästeet